Các driver quốc tế hỗ trợ tiếng Anh

Các driver dưới đây (có thể) chỉ áp dụng được cho các bảng vẽ chính hãng mua tại Tiểu Nhặt Accessories.
Chúng tôi xin phép từ chối trả lời các thắc mắc về lỗi phát sinh khi cài đặt driver của các bảng vẽ không rõ xuất xứ trôi nổi trên thị trường.

Tên bản nội địa TrungTên bản quốc tếLink tải driver
GM116HDPD1161LINK
GM156HDPD1561LINK
G16PD1561 PROLINK

2 Trả lời “Các driver quốc tế hỗ trợ tiếng Anh

Please Login to Comment.