Tổng hợp link download driver bảng vẽ điện tử Gaomon 2021

Các driver dưới đây (có thể) chỉ áp dụng được cho các bảng vẽ chính hãng mua tại Tiểu Nhặt Accessories.
Chúng tôi xin phép từ chối trả lời các thắc mắc về lỗi phát sinh khi cài đặt driver của các bảng vẽ không rõ xuất xứ trôi nổi trên thị trường.

Gaomon 1060 pro (Windows)Gaomon 1060 pro (Mac)
Sketch Note 540 (Windows)Sketch Note 540 (Mac)
Gaomon M6 (Windows)Gaomon M6 (Mac)
Gaomon GM156HD (Windows)Gaomon GM156HD (Mac)
Gaomon GM116HD (Windows) Gaomon GM116HD (Mac)
Gaomon GM185 (Windows) Gaomon GM185 (Mac)